دیو سپید افسانه ای ایران

دیو سپید افسانه ای ایران

دیو سپید دیو سپید افسانه ای ایران بر پایه داستان های شاهنامه دیو سپید افسانه ای ایرانی دیو سپید بر پایه داستان های شاهنامه نام فرمانروای دیوان در کشور مازندران بود. او کیکاووس شاه ایران و سپاهش را در غاری …

بیشتر بخوانید »

دیو موجود خیالی و افسانه ای

دیو موجود خیالی و افسانه ای

دیو دیو موجود خیالی و افسانه ای در باور مردم ایران و دیگر جوامع دیو موجود خیالی و افسانه ای دیو موجود خیالی و افسانه ای است که هیکل او شبیه انسان اما بسیار تنومند و زشت و مهیب و …

بیشتر بخوانید »

دوال پا موجود خیالی و افسانه ای

دوال پا موجود خیالی و افسانه ای

دوال پا دوال پا موجود خیالی و افسانه ای در داستان های ایرانی دوال پا موجودات خیالی و افسانه ای دوال پا یکی از موجودات خیالی در افسانه ها و داستان های ایرانی است که بالاتنه انسان دارد و پاهایش …

بیشتر بخوانید »

پری موجود خیالی و افسانه ای

پری موجود خیالی و افسانه ای

پری پری موجود خیالی و افسانه ای فرهنگ عامه و خرافات مردم است پری افسانه ای پری موجود خیالی و افسانه ای فرهنگ عامه و خرافات مردم است. نام سرزمین پریان در آثار اسطوره ای ، پریستان در کوه قاف …

بیشتر بخوانید »

بختک موجود افسانه ای

بختک موجود افسانه ای

بختک بختک موجود افسانه ای در افسانه‌ها و باور عامیانه مردم ایران بختک موجود افسانه ای حالت اختناق و سنگینی است که گاهی در خواب به انسان دست می دهد ، رؤیای وحشتناک توام با احساس خفقان و سنگینی بدن …

بیشتر بخوانید »

آل یا زائو ترسان موجودی افسانه ای

آل یا زائو ترسان موجودی افسانه ای

آل یا زائو ترسان آل یا زائو ترسان موجودی افسانه ای در باورهای عامیانه آل یا زائوترسان موجودی افسانه ای آل یا زائوترسان موجودی خیالی-افسانه ای است. در باور عامه ، موجودی است که اگر زن تازه زا را تنها …

بیشتر بخوانید »

اَشوزوشت یا مرغ بهمن

اَشوزوشت یا مرغ بهمن

اَشوزوشت یا مرغ بهمن اَشوزوشت یا مرغ بهمن در باور عامه و دین زرتشت اَشوزوشت یا مرغ بهمن افسانه ایرانی اشوزوشت – Ašō.zušta – یا مرغ بهمن نام جغد افسانه ای در اسطوره های ایرانی است که ناخن می خورد. …

بیشتر بخوانید »