پرنده هما در اسطوره های ایرانی

پرنده هما در اسطوره های ایرانی

پرنده هما پرنده هما در اسطوره های ایرانی جایگاه مهمی دارد پرنده هما در اسطوره های ایرانی پرنده هما در اسطوره های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه اش بر سر هر کس بیفتد به سعادت و …

بیشتر بخوانید »

مردآزما موجودی افسانه ای

مردآزما موجودی افسانه ای

مردآزما مردآزما موجودی افسانه ای در باور مردم ایران مردآزما موجودی افسانه ای مردآزما – مرده آزما – مرتزما – مردزمال – مندرآزما یا جوان آزما موجودی افسانه ای است که از آن در داستان ها و افسانه های بخش …

بیشتر بخوانید »

ققنوس پرنده مقدس افسانه ای

ققنوس پرنده مقدس افسانه ای

ققنوس ققنوس پرنده مقدس افسانه ای است که در اساطیر ایران و جهان ققنوس پرنده مقدس افسانه ای ققنوس پرنده مقدس افسانه ای است که در اساطیر ایران ، اساطیر یونان ، اساطیر مصر ، و اساطیر چین از آن …

بیشتر بخوانید »

عوج ابن عوق موجود افسانه ای

عوج ابن عوق موجود افسانه ای

عوج ابن عوق عوج ابن عوق موجود افسانه ای در تداول فارسی زبانان به عوج بن عنق مشهور است عوج ابن عوق موجود افسانه ای عوج ابن عوق موجود افسانه ای در تداول فارسی زبانان به عوج بن عنق مشهور …

بیشتر بخوانید »

عفریت از موجودات افسانه ای

عفریت از موجودات افسانه ای

عفریت عفریت از موجودات افسانه ای در فرهنگ اسلامی و نیز فرهنگ ایرانی است عفریت از موجودات افسانه ای عفریت از موجودات فراطبیعی در فرهنگ اسلامی و نیز فرهنگ ایرانی ، عربی است. عفریت نوعی جن است. معنای لغوی عفریت …

بیشتر بخوانید »

سیمرغ پرنده اسطوره ای و افسانه ای

سیمرغ پرنده اسطوره ای و افسانه ای

سیمرغ سیمرغ پرنده اسطوره ای و افسانه ای در افسانه های ایرانی است سیمرغ پرنده اسطوره ای سیمرغ پرنده اسطوره ای و افسانه ای ایرانی است. شاید بتوان سیمرغ را از مهم ترین موجودات در ادب پارسی برشمرد. دانشمندان زیادی …

بیشتر بخوانید »

دیو سپید افسانه ای ایران

دیو سپید افسانه ای ایران

دیو سپید دیو سپید افسانه ای ایران بر پایه داستان های شاهنامه دیو سپید افسانه ای ایرانی دیو سپید بر پایه داستان های شاهنامه نام فرمانروای دیوان در کشور مازندران بود. او کیکاووس شاه ایران و سپاهش را در غاری …

بیشتر بخوانید »

دیو موجود خیالی و افسانه ای

دیو موجود خیالی و افسانه ای

دیو دیو موجود خیالی و افسانه ای در باور مردم ایران و دیگر جوامع دیو موجود خیالی و افسانه ای دیو موجود خیالی و افسانه ای است که هیکل او شبیه انسان اما بسیار تنومند و زشت و مهیب و …

بیشتر بخوانید »