قنطورس یا سانتور موجود اساطیری یونان

قنطورس یا سانتور موجود اساطیری یونان

قنطورس یا سانتور قنطورس یا سانتور موجود اساطیری یونان و جزو معروفترین موجودات افسانه ای است قنطورس یا سانتور موجود اساطیری یونان قنطورس یا سانتور در میان اساطیر یونان جزو معروف ترین موجودات افسانه ای است. قنطورس موجودی است نیمی …

بیشتر بخوانید »

پگاسوس اسب بالدار در اسطوره های یونان

پگاسوس اسب بالدار در اسطوره های یونان

پگاسوس پگاسوس اسب بالدار در اسطوره های یونان موجودی جاودانی پگاسوس اسب بالدار در اسطوره های یونان در اسطوره های یونان ، اسب بالدار جاودانی ؛ یار باوفای بلروفون است وقتی پرسئوس سر مدوسا را برید ، مدوسا از پوزئیدون …

بیشتر بخوانید »

پری دریایی در فرهنگ عامه

پری دریایی در فرهنگ عامه

پری دریایی پری دریایی در فرهنگ عامه و باور مردم پری دریایی در فرهنگ عامه پری دریایی در فرهنگ عامه ، یک موجود افسانه ای آبزی است که سر و تنه ای به شکل یک زن زیبا و دمی شبیه …

بیشتر بخوانید »

ابوالهول غول افسانه های مصر باستان

ابوالهول غول افسانه های مصر باستان

ابوالهول ابوالهول غول افسانه های مصر باستان و اسطوره ادیپ ابوالهول غول افسانه های مصر باستان اسفینکس یا به عربی ابوالهول غول افسانه های مصر باستان و اسطوره ادیپ ، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر ، …

بیشتر بخوانید »

همزاد موجود افسانه ای

همزاد موجود افسانه ای

همزاد همزاد موجود افسانه ای در باورهای قدیمی همزاد موجود افسانه ای همزاد از قدیم در میان ملل مختلف جهان مطرح بوده و در باب آن افسانه های گوناگونی بیان شده است. قدیم معتقد بودند که همراه با تولد هر …

بیشتر بخوانید »

هیولا موجودی افسانه ای

هیولا موجودی افسانه ای

هیولا هیولا موجودی افسانه ای در افسانه های کهن هیولا موجودی افسانه ای هیولا موجودی افسانه ای است ، آن معمولا در افسانه های کهن یا داستان های ترسناک حضور دارد ، و به همین خاطر است که اغلب زشت …

بیشتر بخوانید »