خانه موجودات افسانه ای 💥

موجودات افسانه ای 💥

آنوبیس یکی از خدایان مصر باستان

آنوبیس یکی از خدایان مصر باستان

آنوبیس آنوبیس یکی از خدایان مصر باستان است آنوبیس یکی از خدایان مصر باستان آنوبیس یکی از خدایان بسیار کهن در مصر باستان است و در قدیمی ترین طومارها از او نام به میان آمده. او در اوج شکوهش به …

بیشتر بخوانید »

آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر

آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر

آپپ یا آپوفیس آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر باستان آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر باستان که در تاریکی مطلق زندگی می کرد. آپوفیس تجسم شخصیت هاویه …

بیشتر بخوانید »

قنطورس یا سانتور موجود اساطیری یونان

قنطورس یا سانتور موجود اساطیری یونان

قنطورس یا سانتور قنطورس یا سانتور موجود اساطیری یونان و جزو معروفترین موجودات افسانه ای است قنطورس یا سانتور موجود اساطیری یونان قنطورس یا سانتور در میان اساطیر یونان جزو معروف ترین موجودات افسانه ای است. قنطورس موجودی است نیمی …

بیشتر بخوانید »