خانه دانستنیها 💥

دانستنیها 💥

کاشف الکل که بود ؟

کاشف الکل که بود ؟

کاشف الکل که بود ؟ ابوبکر محمد بن زکریای رازی کاشف الکل و پزشک ایرانی ابوبکر محمد بن زکریای رازی کاشف الکل ابوبکر محمد بن زکریای رازی همه چیزدان. پزشک. فیلسوف و شیمیدان ایرانی است رازی آثار ماندگاری در زمینه …

بیشتر بخوانید »

کاشف واکسن هاری که بود ؟

کاشف واکسن هاری که بود ؟

کاشف واکسن هاری کاشف واکسن هاری که بود ؟ کاشف واکسن هاری لویی پاستور از شیمیدانان و زیست شناسان مشهور فرانسه بود شهرت وی مدیون شناخت نقش باکتریها در بروز بیماری و کشف واکسن ضد هاری می باشد همچنین عمل …

بیشتر بخوانید »

کاشف واکسیناسیون که بود ؟

کاشف واکسیناسیون که بود ؟

کاشف واکسیناسیون کاشف واکسیناسیون ادوارد جنر پزشک انگلیسی کاشف واکسیناسیون ادوارد جنر یک پزشک انگلیسی بود که کاربرد واقعی واکسیناسیون را کشف کرد او را همچنین پدر ایمنی شناسی می دانند. و گفته می شود کار او بیش از هر …

بیشتر بخوانید »

کاشف پنی سیلین که بود

کاشف پنی سیلین که بود

کاشف پنی سیلین که بود الکساندر فلمینگ کاشف پنی سیلین که موفق به دریافت جایزه نوبل پزشکی شد الکساندر فلمینگ کاشف پنی سیلین کشف پنی سیلین توسط الکساندر فلمینگ اغلب به عنوان رویدادی تصادفی معرفی می شود بر اساس داستانی …

بیشتر بخوانید »

درباره غروب

درباره غروب

درباره غروب غروب. ناپدید شدن روزانه خورشید در زیر افق شامگاه یا غروب شامگاه یا غروب. ناپدید شدن روزانه خورشید در زیر افق در نتیجه چرخش زمین و دیگر سیاره های منظومه خورشیدی است شرایط جوی ایجاد شده بر اثر …

بیشتر بخوانید »