خانه ایدئولوژی و مکاتب فکری 💥

ایدئولوژی و مکاتب فکری 💥

کمونیسم – ایدئولوژی و مکتب کمونیست

کمونیسم – ایدئولوژی و مکتب کمونیست

کمونیسم ایدئولوژی و مکتب کمونیسم کمونیسم – ایدئولوژی و مکتب کمونیست کمونیسم – از واژه لاتینی Communis به معنی مشترک – به جنبشی سیاسی-علمی-اقتصادی گفته می شود که از قرن نوزدهم میلادی ، بیشتر بر پایه اندیشه های کارل مارکس …

بیشتر بخوانید »

آنارشیسم – ایدئولوژی آنارشیسم

آنارشیسم – ایدئولوژی آنارشیسم

مکتب آنارشیسم آشنایی با مفهوم و مکتب آنارشیسم مکتب آنارشیسم اقتدار گریزی ، سروری ستیزی یا آنارشیسم در زبان سیاسی به معنای نظامی اجتماعی و سیاسی بدون دولت. یا به طور کلی جامعه ای فاقد هرگونه ساختار طبقاتی یا حکومتی …

بیشتر بخوانید »