خانه موجودات افسانه ای 💥 ست ایزد صحراها و طوفان در اساطیر مصر

ست ایزد صحراها و طوفان در اساطیر مصر

ست ایزد صحرا

ست ایزد صحراها و طوفان در اساطیر مصر

ست ایزد صحراها و طوفان در اساطیر مصر

ست ایزد صحراها و طوفان در اساطیر مصر

ست – سث – ستح یا سوتخ – ایزد صحراها و طوفان در اساطیر مصر.

و یکی از خدایان کهن مصر باستان است که احتمالا خاستگاه وی از لیبی می باشد.

او همچنین فرمانروای مصر علیا ،

و ایزد جنگ ،

خشونت ،

هرج و مرج و سرزمین های خارجی است.

او پسر گب و نوت – یا رع و نات – ،

و برادر اوزیریس ،

ایزیس و نفتیس به شمار می رود.

می گویند ست سومین فرزند نوت در سومین روز از پنجه کبیسه زاده شد و پس از بالیدن با همزاد و خواهرش نفتیس ازدواج کرد.

با بودن ایزد صحراها ،

او از کاروان هایی که از صحرا عبور می کردند محافظت می کرد ،

اما از طرفی هم طوفان شن ایجاد می کرد که با این کار سبب کشمکش با ایزد حاصلخیزی و برادرش یعنی اوزیریس می شد.

ست در آغاز پادشاهی مصر

ست در آغاز پادشاهی مصر و در دوره های نخستین فراعنه جایگاهی والا داشته است.

که همراه با – آن زمان – برادرش حوروس دو خدای اصلی دو سرزمین مصر بوده اند.

در دوره ستی اول و رامسس دوم ،

ست به مقام پیشین خود باز می گردد.

در یکی از مشهورترین افسانه های مربوط به این الوهیت ،

ست ،

اوزیریس را می کشد .

و بدن او را چهارده پاره می کند و هر کدام از قطعه ها را در گوشه ای از خاک مصر پراکنده می سازد.

ست با این عمل به جاودانگی دست میابد و اوزیریس پس از زنده شدن دوباره توسط ایزیس و آنوبیس ،

در دوات – جهان زیرین یا جهان مردگان – پادشاهی می کند.

در بسیاری از افسانه ها ست مشروعیت حوروس را مورد تردید قرار می دهد .

و معتقد است که حوروس پسر اوزیریس نیست.

از سوی دیگر پیروان اوزیریس شخصیت ست را از آغاز مورد تردید قرار دادند.

آنان بر این باور بودند که تولد ست در زمان و مکان معهود انجام نیافت و ست بر خلاف روال طبیعی از پهلوی مادر خود زاده شد.

در این داستان ست را چشمان و موهایی سرخ است و رنگ سرخ نزد مصریان رنگ شیطان و اهریمنی است.

خانواده ست

در افسانه های هلیاپلیس آمده است که ؛ خدای زمین گب و الهه آسمان نات با هم می آمیزند و دو کودک دوقلو از آنها به دنیا می آیند.

یکی از آنها ست ؛ که با خواهر دوقلوی خود نفتیس ازدواج می کند.

و دیگری اوزیریس و ایزیس که آنها هم با یکدیگر ازدواج می کنند.

از ازدواج ست و نفتیس ،

آنوبیس زاده می شود که خدای مردگان لایق است و آنها را مومیایی و جاودان می کند.

منشا نام ست

معنای اصلی نام ست مشخص نیست ،

چرا که اطلاعات مربوط به این الوهیت توسط فراعنه چند سلسله آخر پادشاهی مصر نابود شده اند.

البته مسیحیان و مسلمانان هم نقش بزرگی در ویران کردن معابد باستانی مصر از جمله معابد ست داشتند.

به هر حال ،

بعید است که نام ست معنی هرج و مرج یا ویرانگری دهد ،

چرا که عصای سلطنتی مصر به شکل سر ست ساخته می شد و بسیاری از فراعنه به خصوص در سلسله رامسس ها خود را “محبوب ست” می خواندند ،

یا برای مثال نام پدر رامسس دوم – رامسس کبیر – ،

ستی اول بود ،

که واژه ستی به معنای از ست یا از جوهره ست می باشد.

همچنین بر اساس اساطیر مصری ،

ست ،

ایپپ – آپوفیس – را که شیطان هرج و مرج است ،

هر روز پیش از طلوع آفتاب ،

می کشد که نشان می دهد ست متضاد هرج و مرج است.

ست در روایات

در برخی از روایات ست ایزد و در روایاتی فرمانروا نام می گیرد این دو نام هر دو از نام هایی است که در مورد رع نیز کاربرد داشت.

در این روایت با گسترش کیش حوروس و شناخته شدن او به عنوان حوروس کبیر و تنها وارث رع بین ست و حوروس نبرد بزرگی آغاز شد.

حوروس در نبردی خشن ،

ست را اخته کرد و ست نیز به شکل یک گراز سیاه چشمان کم سوی حوروس را از هم درید.

این افسانه خاستگاه ماه گرفتگی و بدر و محاق ماه و در ماه این نبرد تکرار می شود ،

زیرا حوروس در بردارنده روح اوزیریس است.

در این روایت به یاری ایزدان حوروس قدرت بینایی خود را باز می یابد و فرمانروایی سراسر مصر بدو واگذار می شود.

چنین می شود که با تداخل افسانه های حوروس و اوزیریس دشمنی ست با اوزیریس با گذشت زمان به دشمنی ست با حوروس تبدیل می شود.

پرستش و معابد ست

مرکز نیایش کنندگان ست در جایی بود که نوبه نام داشت و بعدها ئومبوس نام گرفت.

او در دو معبد ئومبوس – یکی در نزدیکی نقاده و دیگری در نزدیکی کوم امبو – مورد پرستش قرار می گرفت.

همچنین در مصر علیا در معبدی به نام اکسریوس در نزدیکی الفیوم مورد پرستش قرار می گرفت.

در عصر جدید ،

معبد ست مربوط به این الوهیت تاسیس شده است.

ئومبوس که در مصر علیا قرار داشت و با این همه نیایش کنندگان این کیش همانند نیایشگران حوروس در سراسر مصر پراکنده بودند.

به نظر می رسد که در آغاز بین این کیش و کیش های اوزیریس و ایزیس رقابت اندک و احتمالا همه آنان از یک خانواده بودند.

نماد شناسی ست

ست در اساطیر مصر باستان ،

با داشتن دم خمیده ،

گوش مربع شکل و بدنی همچون شغال در معابد کشیده می شده است.

در برخی از تصویرها ست به شکل حیوان توفان یا سر این حیوان برگردن وی ترسیم شده و این حیوان موجود شگفت انگیزی است با پوزه دراز و خمیده ،

گوش های مربع سیخ شده و دم خمیده عمودی ؛ و برخی بر این باورند که این حیوان شاید گراز وحشی و همان موجودی است که در روایتی حوروس را مورد تهاجم قرار می دهد.

گرچه برخی حیواناتی مانند شغال ،

سگ و مورچه خوار را به حیوان استفاده شده برای شکل مادی دادن به این الوهیت نسبت می دهند ،

اما باستان شناسان هنوز به هیچ نتیجه مطمئنی در این زمینه نرسیده اند.

تصویر ست بر روی عصای سلطنتی فرعون

عصای سلطنتی فرعون که نشان دهنده حاکمیت او بر دو سرزمین مصر بود ،

هم به شکل سر ست ساخته می شد.

چرا که پادشاهی مصر زمانی آغاز شد که ست ایزد ارشد خدایان بود.

هیروگلیف او آس هم که به معنای پادشاهیست به شکل این عصای سلطنتی کشیده می شد.

سرانجام در بسیاری از روایات حیوانات صحرا از جمله گراز و مار و نیز برخی از حیوانات دوزیستی مثل اسب آبی و تمساح نیز با ست پیوند دارند.

باید اضافه کرد که شکل های حیوانی ای که برای خدایان مصر باستان ترسیم می شدند نشانه طبیعت آن ایزد خاص بودند و همواره در ترکیب با فرمی انسانی ترسیم می شدند.

ست ایزد صحراها و طوفان در اساطیر مصر

منبع : fa.wikipedia.org

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار + 9 =