خانه موجودات افسانه ای 💥 آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر

آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر

آپپ یا آپوفیس

آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر باستان

آپپ یا آپوفیس

آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر

آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر باستان که در تاریکی مطلق زندگی می کرد.

آپوفیس تجسم شخصیت هاویه ،

شیطان و تاریکی می باشد و در مقابل ایزد روشنایی رع و ماعت قرار می گیرد.

این ایزد مار شکل تهدید به نابودی ایزد خورشید رع کرده و بدین منظور در هنگام شب در عالم زیر زمین – یا آسمان – گردش می کرد.

در ابتدا ست و مهن – ایزدی با سر مار – مسئولیت محافظت از رع و قرص خورشید او را بر عهده داشتند.

آنها یک حفره در شکم مار بوجود خواهند آورد تا رع بدین صورت از چنگال آپوفیس بگریزد.

اما اگر در این راه شکست بخوردند ،

جهان در تاریکی ابدی فرو خواهد رفت.

در مبارزه بین روشنایی و تاریکی ،

هیولا توسط چاقو و نیزه های همراهان ایزد رع زخمی می شود.

یونانیان این هیولا را با نام آپوفیس می شناختند بلکه نام دیگر ان – امپوس – است.

آپپ یا آپوفیس

منبع : fa.wikipedia.org

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − یک =