خانه موجودات افسانه ای 💥 پگاسوس اسب بالدار در اسطوره های یونان

پگاسوس اسب بالدار در اسطوره های یونان

پگاسوس

پگاسوس اسب بالدار در اسطوره های یونان موجودی جاودانی

پگاسوس اسب بالدار در اسطوره های یونان

پگاسوس اسب بالدار در اسطوره های یونان

در اسطوره های یونان ،

اسب بالدار جاودانی ؛ یار باوفای بلروفون است

وقتی پرسئوس سر مدوسا را برید ،

مدوسا از پوزئیدون حامله بود ،

از گردن بریده او پگاسوس به دنیا آمد.

پگاسوس توسط بلروفون اهلی شد.

پگاسوس در طی ماجراهای این قهرمان ،

مرکب او بود و به او در از بین بردن کایمرا کمک کرد.

اما زمانی که بلروفون می خواست به کمک او به المپ برسد ،

توسط زئوس از اسب سرنگون شد و پگاسوس به تنهایی به المپ رسید و در آنجا ماندگار شد.

توضیحات تکمیلی درباره پگاسوس اسب بالدار

پوزئیدون که خدای دریاها بود ،

مدوسا ،

که دختری زیبا بود را در معبد آتنا اغوا کرد که این امر خشم الهه آتنا را برانگیخت و او مدوسا را به یک گورگون تبدیل کرد.

گورگون ها هیولا های مونث ،

با بدنی پوشیده از فلس هایی نفوذ ناپذیر ،

موهایی از مارهای زنده ،

دندان هایی تیز و چهره ای چنان زشت بوده اند که هر کس به آنها نگاه می کرد به سنگ تبدیل می شد.

مدوسا در نهایت توسط پرسئوس ،

یکی دیگر از اساطیر یونان کشته شد و او سر مدوسا را از تنش جدا کرد و پیش آتنا برد ولی در همان زمان که سر مدوسا را از تنش جدا می کرد ،

از گردن مدوسا که از پوزئیدون حامله بود ،

پگاسوس یا همان اسب بالدار به دنیا آمد.

پگاسوس در حقیقت تنها فرزند مدوسا به حساب می آمد.

پگاسوس اسب بالدار

اهلی شدن پگاسوس

پگاسوس توسط بلروفون ،

فرزند بهترین اسب سوار آن زمان اهلی شد.

بلروفون در جنگ با خیمایرا – اژدهای آتشین – موفق شد با کمک اسب بالدار خود اژدها را بکشد.

پگاسوس در طی ماجراهای این قهرمان ،

همدم وی بود و به او در از بین بردن کایمرا ،

موجودی با سر شیر و دم مار نیز کمک کرد.

با این وجود زمانی که بلروفون می خواست به کمک او به المپ برسد ،

توسط زئوس از اسب سرنگون شد و پگاسوس به تنهایی به المپ رسید و در آنجا ماندگار شد.

اسﺐ بالدار جاودانی که آذرخش ھای زﺋوس را حمل می کرد.

که پﺲ از کشته شدن مادرش به دست پرسیوس متولد شد و

یونانی ھا معتقد بودند پگاسوس در صورت فلکی اش جاودانه شده است.

پگاسوس در اسطوره های غربی

در غرب پگاسوس در دوره ھای مختلف سمبل خیلی چیزھا بوده ؛ از عقل تا شهرت.

اساسا کمتر اسطوره یونانی ای را می توان پیدا کرد که شهرت سمبلیک پگاسوس را داشته باشد.

بلروفون قصد داشت تا به وسیله اسب بالدار خود به کوه المپ رفته و وارد آسمان ها و قلمرو خدایان شود اما زئوس ،

پادشاه خدایان خرمگسی را فرستاد و خرمگس پگاسوس را نیش زند و اسب بلروفون را به زمین انداخت.

بلروفون تا پایان عمر روی زمین زیست اما پگاسوس به تنهایی به المپ رسید و در آن جا ماندگار و جاودان شد.

پگاسوس اسب بالدار در اسطوره های یونان

منبع اصلی : iranhorsey.com

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − چهار =