خانه موجودات افسانه ای 💥 مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران

مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران

مرغ آمین

مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران

مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران

مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران

مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران ،

نام فرشته ای است که مدام در پرواز است و دائما آمین می گوید.

معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان کند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد ،

نیاز و دعاهای او برآورده می شود.

در اعتقاد عامه فرشته ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود.

در عقاید عامه ،

این است که گاهی در حین دعا یا نفرین مرغی به نام مرغ آمین در پرواز باشد و سبب برآمدن و مستجاب شدن آن نفرین یا آفرین گردد.

فرشته ای است که در آسمان پرواز می کند و مدام آمین می گوید و اگر دعایی به آمین او اصابت کند مستجاب می شود.

البته آمین نام ستاره ای نیز هست که به هنگام طلوع آن ،

دعا مستجاب می شود.

در ادبیات فارسی

در ادبیات فارسی نیز مرغ آمین با ویژگی های پیش گفته مورد توجه قرار گرفته است.

از جمله معروف ترین نمونه های ادبی که در آن به مرغ آمین اشاره شده است ،

شعر مشهور شاعر ایرانی ،

نیمایوشیج است که به همین نام معروف است ؛ هرچند که مرغ آمین در روایت نیما هیبت مرغی به خود گرفته و از عالم فرشتگان به دنیای مرغان و سپس به جهان نمادهای نیما وارد شده است.

بخشی از شعر مرغ آمین سروده نیما یوشیج:

“مرغ آمین دردآلودی ست که آواره بمانده ،

رفته تا آن سوی این بیداد خانه ،

بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه ،

نوبت روز گشایش را ،

در پی چاره بمانده… مرغ می گوید: به سامان باز خواهد آمد خلق بی سامان… “

مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران

منبع : fa.wikipedia.org

همچنین ببینید

تک شاخ یا یونیکورن موجودی اساطیری

تک شاخ یا یونیکورن موجودی اساطیری

تک شاخ یا یونیکورن تک شاخ یا یونی کورن موجودی اساطیری و افسانه در فرهنگ …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + نوزده =