خانه موجودات افسانه ای 💥 دیو سپید افسانه ای ایران

دیو سپید افسانه ای ایران

دیو سپید

دیو سپید افسانه ای ایران بر پایه داستان های شاهنامه

دیو سپید افسانه ای ایرانی

دیو سپید افسانه ای ایرانی

دیو سپید بر پایه داستان های شاهنامه نام فرمانروای دیوان در کشور مازندران بود.

او کیکاووس شاه ایران و سپاهش را در غاری به بند کشید که رستم برای آزادی ایرانیان به نبرد دیو سپید رفت.

رستم به یاری اولاد غار دیو سفید را یافت و دیو سپید را در غار خفته دید.

برای به جا آوردن آیین جوانمردی ،

او را از خواب بیدار کرد و با وی جنگید.

یک دست و یک پای دیو را برید و جگرش را از سینه بیرون کشیده و از کاسه سر او ،

کلاه خودی برای خویش ساخت.

کیکاووس و یارانش را نیز آزاد کرد.

رفتن کاووس به جنگ دیو سپید

حادثه رفتن کیکاووس به جنگ دیوان مازندران اینگونه آغاز شده که پس از جلوس ،

همه را تحت امر و فرمانبردار دید در نتیجه کمی مغرور شده بحثی که شاهان پیش از او جسارت ابراز او را نداشتند ابراز نمود و گفت که وی قصد تسخیر مازندران را دارد.

دیوی از کشور مازندران در این وسوسه و تحریک نقشی ایفا نموده و طراری او مثمر ثمر افتاده بود:

چنان بد که در گلشن زرنگار همی خورد روزی می خوشگوار

یکی تخت زرین بلورینش پای نشسته برو بر جهان کدخدای

ابا پهلوانان ایران به هم همی رای زد شاه بر بیش و کم

چو رامشگری دیوزی پرده دار بیامد که خواهد بر شاه بار

چنین گفت کز شهر مازندارن یکی خوش نوازم ز رامشگران

اگر در خورم بندگی شاه را گشاید بر تخت او راه را

دیو از زیبایی های مازندران بسیار گفت و توانست اندیشه کیکاووس را نسبت به تصرف آنجا عوض نماید.

کیکاووس در مجمع بزرگان برای مقدمه آغاز بحث جنگ مازندران اشاره کرد.

که اگر دلیران و جنگاوران ایرانی کاهلی پیشه گیرند از راحت طلبی و آسایش سیر نخواهند شد.

با این سخنان همه بزرگان روی زرد و دژم به کیکاووس ابراز داشتند که کسی از میان ایشان آرزوی جنگ دیوان مازندران را ندارد.

دیو سفید در خوان هفتم رستم

داستان نبرد رستم با دیو سپید خوان هفتم از هفت خوان رستم است.

دیو سپید در غار تاریک و هولناکی زندگی می کند و رخساری سیاه ،

گیسوانی سفید و هیکلی تنومند دارد.

دیو سپید دیوی است که پزشکان معتقد بودند خون دل و مغز او داروی کوری کیکاووس و سپاهیانش است

دیو سپید افسانه ای ایرانی

مطالب مرتبط : افسانه های ایرانی
مطالب مرتبط : موجودات افسانه ای

منبع : fa.wikipedia.org

همچنین ببینید

تک شاخ یا یونیکورن موجودی اساطیری

تک شاخ یا یونیکورن موجودی اساطیری

تک شاخ یا یونیکورن تک شاخ یا یونی کورن موجودی اساطیری و افسانه در فرهنگ …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 1 =