خانه موجودات افسانه ای 💥 دیو موجود خیالی و افسانه ای

دیو موجود خیالی و افسانه ای

دیو

دیو موجود خیالی و افسانه ای در باور مردم ایران و دیگر جوامع

دیو موجود خیالی و افسانه ای

دیو موجود خیالی و افسانه ای

دیو موجود خیالی و افسانه ای است که هیکل او شبیه انسان اما بسیار تنومند و زشت و مهیب و دارای شاخ و دم پنداشته می شود.

واژه دیو ریشه در واژه کهن دائوا دارد اما معنی آن در فارسی امروز متضاد معنی قدیمی آن است.

دیوان در شاهنامه

محمدجواد مشکور بر این باور است که هنگامی که آریاییان در منطقه ایران ویج از یکدیگر جدا شدند گروهی از آنها به سمت سیستان رفتند.

در این منطقه با ایرانیان سیاه پوست مواجه گشته و با آنها جنگیدند.

بعدها این جنگ ها به صورت افسانه در کتاب شاهنامه به جنگ ایرانیان و دیوان مشهور شده است.

همچنین این بیت از کتاب شاهنامه در داستان اکوان دیو اشاره به خلق و خوی و رفتارهای دیو گونه دارد.

و نشان آن که شاهنامه تنها کتابی سراسر افسانه نیست بلکه کتابیست که به اخلاقیات و مردم داری بارها بها داده است.

تو مر دیو را مردم بد شناس کسی کو ندارد ز یزدان سپاس

هرآن کو گذشت از ره مردمی ز دیوان شمر ، مشمر از آدمی

پیدایش دیو ها در فرهنگ مزدیسنا

در اسطوره آفرینش آمده است که پس از آنکه اهورامزدا دست به آفرینش جهان مینوی و مادی زد.

و امشاسپندان و ایزدان و فروهرها پدید آمدند ،

اهریمن هم بیکار ننشست و دست به آفرینش جهان بدی زد و در برابر امشاسپندان ،

کماریکان و در برابر ایزدان ،

دیوان را پدید آورد.

به این ترتیب در برابر هر ایزدی دیوی به کار گمارده شد.

تعداد و شمار دیوان را مانند ایزدان بسیار می نویسند.

آنچه از نوشته های اوستائی و پهلوی بر می آید تعدادی از آنان معروف و وظیفه آنان نیز معلوم است.

و برخی از آنان مانند ایزدان گمنام هستند

دیو در اعتقادات مردم غنا

در شمال کشور غنا اعتقاد بر این است که کودکان معلول مادرزادی دارای ارواح شرور هستند و باید آنها را کشت.

براساس این اعتقادات ،

کودکان دارای ارواح شرور ،

دارای طالع و آینده بدی هستند به همین دلیل آنها را با استفاده از نوشیدنی های مسموم ،

می کشند.

یکی از سران قبایل محلی به نام نابی هنری هم در این باره گفته است: براساس مقررات جدید ،

هر فردی که تلاش کند کودکی را مورد آزار قرار بدهد تحویل پلیس داده خواهد شد.

ریموند اینی یکی از فعالان تلاش برای منع قتل کودکان معلول مادرزادی هم از این ممنوعیت که در هفت شهر کشور غنا اعمال می شود اظهار خرسندی کرد.

اینی افزود: در مناطق سنتی که چنین اعتقاداتی در آنجا حکمفرماست ،

زنان بدون حضور و نظارت ماما یا قابله ها یا بررسی های پزشکی قبل از زایمان ،

کودکانی را به دنیا می آورند.

به همین دلیل زنان ،

فرزندان خود را با عوارض زیادی به دنیا می آوردند.

دیو موجود خیالی و افسانه ای

مطالب مرتبط : افسانه های ایرانی
مطالب مرتبط : موجودات افسانه ای

منبع : fa.wikipedia.org

همچنین ببینید

ارک یا اورک موجود خیالی در اسطورها

ارک یا اورک موجود خیالی در اسطورها

ارک یا اورک ارک یا اورک موجود خیالی در اسطورها ارک یا اورک موجود خیالی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + سه =