کمونیسم – ایدئولوژی و مکتب کمونیست

کمونیسم – ایدئولوژی و مکتب کمونیست

کمونیسم ایدئولوژی و مکتب کمونیسم کمونیسم – ایدئولوژی و مکتب کمونیست کمونیسم – از واژه لاتینی Communis به معنی مشترک – به جنبشی سیاسی-علمی-اقتصادی گفته می شود که از قرن نوزدهم میلادی ، بیشتر بر پایه اندیشه های کارل مارکس …

بیشتر بخوانید »

آنارشیسم – ایدئولوژی آنارشیسم

آنارشیسم – ایدئولوژی آنارشیسم

مکتب آنارشیسم آشنایی با مفهوم و مکتب آنارشیسم مکتب آنارشیسم اقتدار گریزی ، سروری ستیزی یا آنارشیسم در زبان سیاسی به معنای نظامی اجتماعی و سیاسی بدون دولت. یا به طور کلی جامعه ای فاقد هرگونه ساختار طبقاتی یا حکومتی …

بیشتر بخوانید »

آنوبیس یکی از خدایان مصر باستان

آنوبیس یکی از خدایان مصر باستان

آنوبیس آنوبیس یکی از خدایان مصر باستان است آنوبیس یکی از خدایان مصر باستان آنوبیس یکی از خدایان بسیار کهن در مصر باستان است و در قدیمی ترین طومارها از او نام به میان آمده. او در اوج شکوهش به …

بیشتر بخوانید »

آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر

آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر

آپپ یا آپوفیس آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر باستان آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر آپپ یا آپوفیس هیولایی شیطانی در اساطیر مصر باستان که در تاریکی مطلق زندگی می کرد. آپوفیس تجسم شخصیت هاویه …

بیشتر بخوانید »